Rjukan Arbeiderblad 24. februar 1933

Larsens pantograf i bruk på rjukanbanen

Pantografen er anordningen på taket av elektriske tog som overfører strømmen fra kjøreledningen. Ledningen er uissolert og i konstant kontakt med pantografen. Et stort problem på Rjukanbanen var at gnistring og sårbrenning førte til stor slitasje på kjøreledning og slepestykket på pantografen, og glødende spon falt ned på taket av lokomotivene. Utskifting av kjøreledningen på strekningen kostet 60-70.000 kr rundt 1930. I tillegg til sine egene pantografer hadde banen utprøvd NSB sine for å få bukt med problemet. Larsen som var verksmester på verkstedet til Rjukanbanen, tok utfordringen og konstruerte sine egne. Dette var i utgangspunket i egen regi, men det endte opp med at han fikk belønning av Hydro for jobben. De nye pantografene var en stor suksess og ble satt på alle Rjukanbanens lokomotiver. De var så effektive at også all støy som tidligere pantografer hadde tilført radiosendingene forsvant.

RjB 1 med Larsens pantografer er i dag restaurert og i Norsk Jernbanemusems samling på Hamar